Εφελκυόμενη τέντα στην Μύκονο

← Επιστροφή

Σχεδιασμός: αρχιτεκτων Αντώνης Γαζής

  • Είδος κατασκευής: Σκίαστρα