Εφελκυόμενη τέντα στον λιμένα της Κω

← Επιστροφή

Σχεδιασμός: αρχιτεκτων Αντώνης Γαζής

  • Είδος κατασκευής: Σκίαστρα